15 September 2008

Samling på Golta

Golta med ein fin beskytta havn

Teltleiren

Gjengen på kaia utanfor sjøbua vi hadde som base

Forsking på svingteknikk

Skjæret

Det var bra surfeforhold

Nytt surfetriks: Hanekam!

BSI si samling for NPF Aktivitetsleiarar og NPF Vegleiarar i helga vart ein suksess. Fem klubbar var representert - Stavanger KK, Haugesund KK, Sunnfjord KK, Oslo KK og BSI padling.
Vi la opp til ei flat struktur der alle som følte for det kunne bidra med det padlefaglege, men vi hadde nokre tema og ansvarlege: stresshandtering, tur med teknikk på havet (les: kaos in the surf zone), teknikk på stille vatn, navigasjon og rullekurs. Vi endra litt på programmet undervegs alt etter ønske og forhold.
Eg hadde teknikk på stille vatn første dagen med vekt på åreblad og kanting og tur til surfeskjæra andre dagen, og det er det eg har bilder frå. Mange hyggelige og ikkje minst veldig dyktige padlere gjorde samlinga veldig fin både fagleg og ikkje minst sosialt. Litt av håpet var å få knytta meir kontakt mellom klubbene og det ser i alle fall litt bedre ut enn før samlinga. Takk til alle som var med!
Bilder frå samlinga på mitt nye picasa album.

5 comments:

Anonymous said...

Hei Hallvard,
Takk til BSI Padling for et flott program med meget god gjennomføring. Passelig organisert - ikke for mye og ikke for lite!

Takker alle de kjekke padlerne som deltok i det utrolig flotte høstvær på Golta!

Hilsen fra Stavanger Kajakklubb

immigration guam said...

very nice! hahahahaha

penny stock said...

when will you go online?

Anonymous said...

Takk for en glimrende helg til alle!

Og takk til Lidun, Hallvard, Ronny, Torbjørn og dere andre i BSI for et både sosialt, innholdsrikt og lærerikt opplegg! Virkelig flott at dere tok ansvar når NPF falt fra.

Fine bilder. Dette bør gjentas!

Hilsen

Esben, Morten, Harald, Thor og Richard fra
Haugesund kajakklubb

Anonymous said...

Ja, sannsynligvis sa det er