27 October 2007

Njord Stormsamling 07

Stormsamlinga levde opp til namnet i år med mykje vind og høge bølger. Nokre av oss frå BSI kom torsdag kveld og fredagen vart den desidert beste dagen med store bølger frå nord og relativt lite vind. God surf! BSI rulte med fleire loopar og eg klarte endeleg ein baklengs surf og loop søndagen (men då var ingen klare med kameraet).

Eg liker spesielt godt dette bildet fordi det minner meg om eit i boka til Eric Soares
God surf på nordsida, berre om å gjere å ikkje kome for nært land
Vanskelege forhold for fotografering!
Stor bølge som vart knust av steinen, så det var ikkje så ille som det ser ut til!

No comments: