27 October 2007

VEILEDER HAV!

21-23 september var vi samla til siste del av veilederkurset. Det starta med mykje vind og det fortsatte med meir! Vi var delt i to grupper og padla litt ulike ruter fra Kvenværet på Hitra ut til leiren som låg på ei øy ytterst mot Frøya. Vi skulle finne passende områder for å utfordre oss sjølv og vi rulla og redda i 3m bølger og padla gjennom trange passasjer med rotete sjø og steiner det braut over. Vi prøvde og å gå i land i relativt store bølger ved at ein padlar svømte med kajakken på slep medan ein annan kontrollerte han. Andre dagen blåste det så mykje at vi vart sittande på land og vi fekk diskutert mange aspekt ved padling og veiledning. Tredje dagen vart det litt navigasjon, eskimoredning, redding av medvitslaus padlar i skummande kvitt vatn og tauing, ilandføring og gjennoppliving av samme. Litt surfing vart det og men bølgene var ikkje så store lenger. Eit lærerikt kurs og fantastiske medpadlere! Ingen bilder foreløpig :-(

No comments: