5 June 2008

Meir Bulken

Først traff eg ikkje heilt
Det var kraft i vatnet!
Alt vart filma

Nokre fleire bilder frå Bulken. Barry estimerte farten på vannet til 18 knop. Det gjekk i alle fall fort og det var tungt å holde kajakken på rett kurs!

No comments: